Skip to main content

Hospital USM  |  Kampus Kesihatan

PENGENALAN UAPP

Unit Audiologi Patologi Pertuturan Hospital (UAPP) mula ditubuhkan pada bulan Disember 2010. Sehingga kini, unit ini terdiri daripada 11 orang Pegawai Pemulihan Perubatan , seorang Pembantu Perawatan Kesihatan (PPK) dan seorang Pembantu Operasi. 

Pada tahun 2016, Unit ini telah di letakkan di bawah satu pengurusan bersama Program Audiologi dan Program Patologi Pertuturan, PPSK.

Sehingga kini, Unit ini diketuai oleh seorang Penyelaras Unit dari Program Audiologi, PPSK dan dibantu oleh seorang Ketua Bidang Audiologi (U48) dan seorang Ketua Bidang Patologi Pertuturan (U52). Ahli-ahli lain terdiri daripada 5 orang Pegawai Pemulihan Perubatan (Pendengaran), 6 orang Pegawai Pemulihan Perubatan (Pertuturan), 1 orang Pembantu Perawatan Kesihatan dan 1 orang Pembantu Operasi.

Jumlah kesemua staf adalah 14 orang.

Objektif Kualiti UAPP adalah seperti berikut:

Memberi rawatan kepada pesakit di Klinik Pertuturan selewat-lewatnya 1 jam selepas masa temujanji pesakit.

Memastikan semua rujukan Pesakit Dalam dilihat dalam tempoh 48 jam waktu bekerja selepas rujukan diterima di Klinik Pertuturan.

Memberi rawatan kepada pesakit di Klinik Audiologi selewat-lewatnya 2 jam selepas masa temujanji pesakit.

 
Waktu Klinik beroperasi adalah pada ;
 
 Pagi                         Petang
 8:30am -1:00pm     2:00pm -  4:00pm