Skip to main content

Hospital USM  |  Kampus Kesihatan

PERKHIDMATAN KLINIKAL DAN RAWATAN/REHABILITASI

 1. Menjalankan penyaringan dan penilaian awal / susulan yang teliti untuk membuat diagnosis pesakit luar dan wad pemantauan serta rawatan susulan.
 1. Melaksanakan intervensi, rawatan dan rehabilitasi kepada pesakit mengikut skop masalah.
 1. Memberi khidmat kaunseling kepada pesakit dan ahli keluarga berkaitan masalah yang dihadapi dan isu berkaitan.
 1. Menyediakan dan memastikan kesinambungan terapi melalui Home-Based Program.
 1. Memberi khidmat konsultasi dan / atau kaunseling dalam combine clinics bersama pelbagai professional.
 1. Memberi konsultasi berkaitan Audiologi dan Patologi Pertuturan kepada para profesional lain.
 1. Menerima dan / atau merujuk pesakit kepada profesional berkaitan yang terlibat dalam pengurusan pesakit sama ada di dalam atau di luar Hospital USM.
 1. Menyediakan surat pelepasan kerja, surat lampiran dan laporan perubatan pesakit (jika diminta oleh pesakit atau mana-mana pihak berwajib yang berkepentingan).
 1. Mengurus permohonan pembelian, perolehan peralatan diagnostik dan rehabilitasi di klinik.
 1. Menyelia, mengawal, menyelaras dan menyelenggara ruang dan peralatan klinikal.
 1. Menjalani dan mengikuti kursus / latihan lanjutan bagi perkembangan terkini professional.
 2. Kawal, elak dan menghindari stress, sentiasa bermotivasi dan berprestasi unggul.