Skip to main content

Hospital USM  |  Kampus Kesihatan

PERKHIDMATAN PATOLOGI PERTUTURAN

Pekhidmatan Patologi Pertuturan terbahagi kepada dua iaitu:

1) Perkhidmatan Pesakit Luar

  • Menyediakan perkhidmatan rehabilitasi Pertuturan, Bahasa dan Penelanan kepada pesakit luar di Klinik Pertuturan merangkumi proses penilaian , diagnosis, intervensi/rehabilitasi , pemantauan dan evaluasi serta disampaikan kepada pesakit melalui sistem temujanji secara individu dan juga berkumpulan di Klinik Pertuturan.

              

        2) Perkhidmatan Pesakit Dalam

  • Menyediakan perkhidmatan rehabilitasi Pertuturan, Bahasa dan Penelanan kepada pesakit dalam wad HUSM merangkumi proses saringan , diagnosis, rehabilitasi dan pemantauan serta disampaikan kepada pesakit melalui khidmat saringan dan nasihat di wad HUSM