Skip to main content

Hospital USM  |  Kampus Kesihatan

PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN

 1. Menyediakan perancangan, pengurusan dan pelaksanaan berpandukan misi dan visi unit selaras dengan misi dan visi Hospital USM.
 1. Merancang dan menguruskan pelaksanaan MS ISO 9001 : 2008.
 1. Mengurus dan mentadbir perkembangan profesional di dalam unit.
 1. Merancang dan mengurus peruntukan kewangan unit.
 1. Merancang dan mengurus perolehan dan peralatan unit.
 1. Mengurus hal ehwal pentadbiran unit liasi antara jabatan.
 1. Mengelola dan menilai aktiviti-aktiviti penambahbaikan kualiti dan produktiviti unit.
 1. Menyertai dan bersama-sama menjayakan aktiviti yang diadakan di peringkat unit, hospital mahupun kampus.
 1. Memantau dan mengkaji keperluan perkhidmatan unit supaya sentiasa selaras dengan dasar dan etika pengurusan Hospital USM.
 1. Menghadiri mesyuarat atau jemputan berkaitan dengan unit.
 1. Memastikan semua staf mendapat latihan dan kompetensi yang secukupnya.