Skip to main content

Hospital USM  |  Kampus Kesihatan

PENYELIDIKAN

  1. Menjalankan aktiviti penyelidikan.
  1. Sebagai Penyelia Bersama dengan pusat-pusat pengajian yang lain dalam bidang penyelidikan.
  1. Sebagai Penyelidik Bersama membantu profesional lain menjalankan penyelidikan.
  1. Menyediakan tempat / prasarana untuk tujuan kolaborasi penyelidikan.
  1. Merancang hal ehwal inovasi dan kreativiti kecemerlangan dan kegemilangan unit.