Skip to main content

Hospital USM  |  Kampus Kesihatan

VISI DAN MISI

 VISI UAPP

Pengurusan perkhidmatan Audiologi dan Patologi Pertuturan yang sistematik dan berpusat.

Memartabatkan pembangunan profesional Pegawai Pemulihan Perubatan di HUSM dan peringkat seterusnya.

 

MISI UAPP

Memperkasakan pengurusan perkhidmatan Audiologi dan Patologi Pertuturan untuk kelestarian kualiti perkhidmatan dan profesion Pegawai Pemulihan Perubatan di USM dan peringkat seterusnya.