Skip to main content

Hospital USM  |  Kampus Kesihatan

PENGAJARAN DAN PENYELIAAN KLINIKAL

  1. Menyelia pengajaran klinikal kepada pelajar-pelajar pra-siswazah.
  1. Pemudahcara dalam Interdisciplinary Activities (IDA) kepada pelajar daripada PPSP.
  1. Memberi khidmat sebagai Penceramah Jemputan.
  1. Berperanan sebagai Panel Penilai Peperiksaan Klinikal.
  1. Menyelia penyediaan tesis kepada pelajar-pelajar pasca-siswazah.
  1. Berperanan sebagai Panel Penilai Tesis.
  1. Menyelia pelajar Latihan Industri.