Skip to main content

Hospital USM  |  Kampus Kesihatan

PENGENALAN

1. PENGENALAN RINGKAS

Unit Pemakanan dan Dietetik mula ditubuhkan pada 1983 sebagai penyokong penubuhan awal HUSM dalam

memberi perkhidmatan kesihatan kepada pesakit. Unit ini mengendalikan Perkhidmatan Dietetik Klinikal dan

Perkhidmatan Penyediaan dan Sajian Makanan Pesakit