Skip to main content

Hospital USM  |  Kampus Kesihatan

Pembangunan Organisasi & Governan

Berperanan untuk merancang, mengurus dan memantau pengurusan dasar/ peraturan/ statut/ governan dan mesyuarat utama di Hospital USM serta keperluan utama pengurusan selain turut terlibat dalam pengurusan inovasi dan kualiti pengurusan inovasi dan kualiti perkhidmatan Hospital USM.