Skip to main content

Hospital USM  |  Kampus Kesihatan


Pengenalan Jabatan Farmasi

Jabatan Farmasi Hospital USM secara amnya terlibat dalam menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan berikut :

  • Perolehan ubat-ubatan
  • Penyediaan sediaan farmaseutikal
  • Pembekalan ubat untuk pesakit luar
  • Kaunseling ubat-ubatan
  • Pembekalan ubat untuk pesakit dalam
  • Pemonitoran drug terapeutik
  • Penyediaan sediaan aseptik (Nutrisi Parenteral Total, intravena admikstur, sitotoksik)
  • Penyediaan sediaan radiofarmaseutikal
  • Penyebaran maklumat drug, aktiviti klinikal dan aktiviti kajian drug
  • Perolehan alatan pakai habis