Skip to main content

Hospital USM  |  Kampus Kesihatan


Hubungi Kami

Pejabat Ketua Pegawai Farmasi /Ketua Unit
Nama/email Jawatan No. Tel/Ext

En Mohd Hanif Abdul Rahman

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ketua Pegawai Farmasi  3365/3366

Pn Nur Firdausi Alias

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Setiausaha Eksekutif  3366

Pn Hjh Zainon Omar

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ketua Unit Farmasi Bekalan Wad  3408

Pn Nur Delaida Mohd Nawi

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ketua Unit Pemonitoran Drug Terapeutik dan Penyediaan Farmaseutikal  3455

Pn Hjh Asmalailey Mohamad

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ketua Unit Farmasi Pesakit Luar  4224

Pn Hjh Noryati Mohammad Nur

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ketua Unit Stor Farmaseutikal  3437

Pn Azrina Ariff

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ketua Unit Inventori dan Stor (Alat)  3445

En Mohd Roslan Muhammad Jamil

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ketua Unit Penyediaan Aseptik dan Radioterapi  3399

Pn Noor Shufiza Ibrahim

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ketua Unit Pentadbiran dan Kewangan  3367

Pn Hjh Khairul Bariah Johan

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ketua Unit Farmasi Klinikal dan Maklumat Drug  3388