Skip to main content

Hospital USM  |  Kampus Kesihatan

Pengenalan

Unit Pembangunan Korporat [UPK] pada awalnya dikenali sebagai Bahagian Pembangunan Korporat [BPK] dimana ditubuhkan pada 8 Mei 2002 dengan menjalankan aktiviti-aktiviti yang telah di rancang oleh pihak pengurusan Hospital USM ketika itu. Antara aktiviti BPK ketika itu adalah seperti menjaga kepentingan aktiviti penjanaan kewangan oleh Hospital USM, Memastikan semua transaksi yang diberikan adalah melalui USAINS dimana BPK bertindak sebagai Penyelaras kepada USAINS dalam penggunaan kemudahan dan harta modal yang terdapat di Hospital USM oleh pihak luar, Memastikan semua perkhidmatan yang diberikan kepada pihak luar adalah di atas kos operasi dengan sedikit margin keuntungan dan menjamin perkhidmatan sediaada di Hospital USM tidak akan terjejas.

Pada awal Tahun 2017, Unit Pembangunan Korporat telah diperkasa dengan penambahbaikan struktur organisasi dimana Y. Bhg. Prof. Madya Dato' Dr. Ab. Rahman Izaini Ghani @Ab. Ghani telah dilantik sebagai Penyelaras Unit Pembangunan Korporat dengan dibantu oleh seorang Penolong Pegawai Tadbir, Puan Azizah Mohd Yasin beserta tiga orang kakitangan pentadbiran yang lain.

Di bawah Unit Pembangunan Korporat terdapat beberapa cabang penjanaan antaranya Medical Implant Devices Unit [MIDU] yang berkuatkuasa pada 1 Ogos 2017 serta Wad Korporat [2TD] Hospital USM yang beroperasi pada akhir tahun 2017. Selain daripada aktiviti tersebut terdapat lain-lain penjanaan di Unit Pembangunan Korporat antaranya sewaan ruang, Latihan Pelajar & Staf dari Jabatan/Institusi Swasta serta lain-lain penjanaan yang dijalankan tanpa menjejaskan teras kepada pesakit.