Skip to main content

Hospital USM  |  Kampus Kesihatan

PERKHIDMATAN

Waktu Operasi : 

Rawatan Dialisis Kronik : 7:00 pagi - 9:00 malam.

Rawatan Dialisis Akut    : 24 jam.

 

Perkhidmatan yang ditawarkan kepada pelanggan :

1)            Menawarkan perkhidmatan hemodialisis kepada pesakit kronik dan akut dialisis:

                   Kronik Dialisis : -          i) Kakitangan Universiti Sains Malaysia dan tanggungan sahaja

                                                          ii) Pesakit dialisis tajaan Majlis Agama Islam Kelantan (MAIK)

                   Akut Dialisis    : -           i) Pesakit yang menerima rawatan dalam wad di Hospital USM           

2)            Menawarkan perkhidmatan kemasukan dan penukaran kateter sementara rawatan hemodialisis mengikut rujukan.

3)            Menawarkan perkhidmatan sonografi dan percubaan akses arteriovenous fistula atas rujukan.