Skip to main content

Hospital USM  |  Kampus Kesihatan

Bahagian Carakerja Unit Perubatan Pemulihan

BAHAGIAN PEMULIHAN CARAKERJA

Perkhidmatan Pemulihan Carakerja ialah penilaian dan rawatan dengan kerjasama para professional yang terlibat dalam perkhidmatan perubatan dan sosial, kepada semua peringkat umur dengan masalah mental dan fizikal melalui aktiviti-aktiviti yang berfaedah yang dipilih secara spesifik dan berperingkat bagi membantu mereka mencapai tahap kefungsian dan berdikari secara maksimum dalam semua aspek kehidupan harian yang merangkumi berdikari untuk peribadi, pekerjaan, sosial, rekreasi dan hiburan serta hubungan interpersonal.

Perkhidmatan Pemulihan Carakerja yang diberikan kepada pesakit menumpukan kepada aspek penilaian dan latihan skil kefungsian pesakit dalam mengurus diri, mengurus rumah, mengurus kerja dan lain-lain aspek yang berkaitan fungsi kehidupan seseorang.

Aktiviti Pemulihan Carakerja yang dikendalikan ke atas pesakit akan menggunakan adaptasi pelbagai aktiviti untuk dijadikan sebagai modaliti atau media rawatan dalam melatih semula skil dan meningkatkan skil kefungsian pesakit.

Tujuan utama Pemulihan Carakerja adalah untuk mengembalikan kefungsian pesakit dan menggalakan pesakit menjalani aktiviti sehariannya dengan lebih yakin dan berdikari.

IMG 20180108 WA0005IMG 20180108 WA0004IMG 20180108 WA0005

Skop Perkhidmatan

Bahagian Pemulihan Carakerja Hospital USM memberikan perkhidmatan pemulihan carakerja kepada pesakit-pesakit yang dirujukkan pada semua peringkat umur. Secara amnya perkhidmatan pemulihan carakerja boleh diklasifikasikan seperti berikut:

 

1. Rawatan Pemulihan Carakerja bagi kes fizikal Pesakit Luar / Dalam

* Penilaian dan latihan skil kefungsian aktiviti harian / ADL training

* Penilaian dan latihan skil pengurusan aktiviti domestik / pengurusan rumah

* Latihan dengan aktiviti teraputik / aktiviti remedial untuk meningkatkan / mengekalkan skil fungsi pesakit

* Cadangan dan pemberian peralatan bantuan dan pengubahsuaian alat

* Penilaian dan latihan penggunaan kerusi roda /peralatan mobiliti dalam situasi harian

* Penilaian dan latihan skil kerja

* Penilaian aktiviti di rumah / sekolah / tempat kerja

* Pemberian pakaian tekanan / pressure garment

* Penilaian dan Latihan skil kemahiran tangan

* Penilaian dan latihan kemahiran kognitif

* Penilaian dan latihan skil kemahiran bersosial

* Desensitisasi sensori

* Melatih semula fungsi sensori/Terapi Integrasi Sensori

* Penilaian dan latihan penggunaan kerusi roda /peralatan mobiliti

 

2. Rawatan Pemulihan Carakerja Bagi Kes Pediatrik Pesakit Luar / Dalam

* Program intervensi awal

* Penilaian dan latihan kemahiran kognitif

* Latihan skil kemahiran mengendalikan aktiviti harian / ADL training

* Penilaian dan latihan pra-sekolah

* Cadangan dan pemberian peralatan bantuan / pengubahsuaian alat

* Penilaian dan latihan penggunaan kerusi roda /peralatan mobiliti dalam situasi harian

* Penilaian aktiviti di rumah / sekolah / komuniti

* Terapi sensori integrasi / Sensory Integration Therapy

* Penilaian dan latihan skil kemahiran bersosial

* Latihan skil motor kasar / Gross Motor Skills Training

* Latihan skil motor halus / Fine Motor Skills Training

* Program modifikasi tingkahlaku

* Snoezelen atau Bilik Multi Sensori

 

3. Rawatan Pemulihan Carakerja Bagi Pusat Komuniti Psikiatri

* Mengendalikan aktiviti pemulihan dalam Komuniti

* Mengendalikan aktiviti pemulihan Pusat harian Psikiatri

* Mengendalikan aktiviti pemulihan wad psikiatri

* Penilaian dan latihan Skil Kerja