Skip to main content

Hospital USM  |  Kampus Kesihatan

PERKHIDMATAN

Antara perkhidmatan CKDRC yang utama yang disediakan untuk pelanggan iaitu :

i. Akses Vascular

  • "AVF Creation"
  • "vascular Mapping"
  • Masalah berkaitan dengan AVF.

ii. Perkhidmatan Akses "Dry Weight" (BCM)

iii. Perkhidmatan Program ceramah berkaitan CKD

iv. Perkhidmatan  Klinik Nefrologi (SLE,Transplant Work Out,Male/Female Health Clinic)

v. Perkhidmatan CKD Research Unit (Renal Lab)

vi. Perkhidmatan CKD Interventional Nephrologi Unit

vii. CKD Education And Training Unit