Skip to main content

Hospital USM  |  Kampus Kesihatan

Pengenalan

SEJARAH KEJURURAWATAN DI HOSPITAL USM

Unit Kejururawatan adalah satu unit dibawah pentadbiran klinikal di Hospital USM. Pada 7hb. Mac 1983, tenaga kerja staf kejururawatan diambil sebagai staf pinjaman  secara kontrak dari Kementerian Kesihatan. Seramai 27 orang telah melaporkan diri. Pada ketika itu, perkhidmatan pesakit luar dan pesakit dalam belum bermula. Untuk sementara waktu, kesemua mereka telah ditempatkan di Hospital Besar Kota Bharu (HRPZ II).

Pada April 1983, semua jururawat yang telah ditempatkan di HRPZ II telah dipanggil balik semula ke HUSM untuk membuat kerja-kerja pencucian bagi persiapan pembukaan wad-wad dan klinik-klinik. Pada 1hb. Jun 1983 seramai 6 orang Ketua Jururawat telah melaporkan diri. Perlantikan mereka ini adalah bagi membuat persiapan awal Perkhidmatan Pesakit Luar dan Pesakit Dalam di HUSM. Pada masa itu, Unit kejururawatan telah breroperasi di bahagian Selatan tingkat 2, diman kawasan tersebut pada masa kini telah dijadikan wad multi-disiplin iaitu was 2 Selatan.Oktober 1983, Perkhidmatan Pesakit Luar bermula dengan sebuah klinik manakala Perkhidmatan Pesakit Dalam pula telah beroperasi dengan sebuah wad yang mempunyai 36 buah katil untuk pelbagai disiplin.

Seiring dengan keperluan pada masa itu, klinik pakar telah mula beroperasi pada 1984 dengan diterajui oleh seorang Ketua Jururawat, 6 orang Jururawat dan dibantu dengan 7 orang Penolong Jururawat. Pada November 1984 wad Medikal, Surgikal dan Paediatrik telah diwujudkan dengan bilangan staf seramai 134 orang. Ianya terdiri dari 5 orang Ketua Jururawat, 107 orang Jururawat dan 22 orang Penolong Jururawat yang merangkumi 11 buah wad yang mempunyai  kapasiti 337 buah katil. Ketua Penyelia Jururawat pertama ialah Puan Hajah Nik Mahzum Omar.

Ekoran dari perkembangan dan keperluan tempat untuk dijadikan wad pada tahun 1986, Unit Kejururawatan telah berpindah ke bahagian 2 Timur. Kewujudan Fasa 2 pada tahun 1996, menyebabkan  sekali lagi Unit Kejururawatan telah berpindah ke kawasan tersebut buat sementara waktu dan kemudian berpindah pula ke Dewan Rufaida. Bermula 2007 sehingga sekarang, Unit Kejururawatan beroperasi di tingkat 8 sehinggalah bangunan pentadbiran HUSM akan mula operasinya nanti.