Skip to main content

Hospital USM  |  Kampus Kesihatan

PENGENALAN PUSAT SUMBER CKD

Pusat Sumber CKD adalah merupakan entiti perkhidmatan baru HUSM yang berfungsi untuk mengintegrasikan perkhidmatan pencegahan dan perawatan penyakit buah pinggang. Ia bakal mewujudkan kerjasama bijak atau “Smart-Partnership” di antara jabatan yang sedia ada di HUSM danjuga di antara agensi swasta dengan HUSM.