Skip to main content

Hospital USM  |  Kampus Kesihatan

Misi & Visi

VISI

Kepimpinan berwibawa memperkasakan perkhidmatan klinikal.

MISI

Menyediakan prasarana yang kondusif dari segi sumber manusia, peralatan, infastruktur dan persekitaran bagi memenuhi keperluan perkhidmatan klinikal.

OBJEKTIF

  1. Membentuk jururawat yang berpengetahuan, berkemahiran dan berwawasan serta berinovasi dalam memberi perawatan yang holistic selari dengan kehendak semasa.
  2. Merancang perkembangan kerjaya semua staf kejururawatan melalui pembelajaran berterusan.

Objektif Kualiti

  1. Semua borang perakuan pengamalan tahunan jururawat berdaftar dilengkapkan dan dihantar ke Lembaga Jururawat Malaysia sebelum 30 September setiap tahun.
  2. Penempatan semua jururawat di HUSM adalah mengikut keperluan klinikal dan dapat dipenuhi sebanyak 90%.