Skip to main content

Hospital USM  |  Kampus Kesihatan

KURSUS PENGURUSAN KESELAMATAN TANGKAPAN ULAR
 
 
Pada 15hb Ogos 2023 pihak Jabatan Keselamatan telah mengadakan Kursus Pengurusan Keselamatan Tangkapan Ular dengan kerjasama pihak BOMBA Negeri Kelantan. Kursus ini diadakan di Dewan Murni Kampus Kesihatan bermula jam 8:30 pagi dan tamat pada jam 2 petang. 40 anggota telah menghadiri kursus ini, termasuk 2 Pegawai Bomba daripada Balai Bomba Kota Bharu sebagai penceramah. Kursus ini telah dirasmikan oleh Timbalan Pengarah Keselamatan USM, Tuan Eady Bin Othman.
Kursus ini memberi pendedahan dan maklumat kepada peserta berkenaan dengan Spesis, Habitat, Bahaya, Jenis Racun, Kesan, Tindakan Kecemasan dan cara menguruskan penangkapan Ular. Pihak Bomba telah membawa 2 jenis Ular iaitu Ular Sawa dan Ular Senduk untuk latihan amali.
Dalam latihan berkumpulan pula, anggota telah diajar cara cara untuk menangkap Ular Sawa.
 
https://hospital.usm.my/images/JKES/PICTURE/KURSUS%20PENGURUSAN%20KESELAMATAN%20TANGKAPAN%20ULAR/IMG_20230815_085303.jpg
    PERASMIAN OLEH TIMBALAN PENGARAH KESELAMATAN USM, TUAN EADY BIN OTHMAN
 
https://hospital.usm.my/images/JKES/PICTURE/KURSUS%20PENGURUSAN%20KESELAMATAN%20TANGKAPAN%20ULAR/IMG_20230815_084420.jpg
 UCAPAN ALUAN DAN PENGERUSI MAJLIS ENCIK ABDUL RAZAK BIN ABDUL GHANI
 
https://hospital.usm.my/images/JKES/PICTURE/KURSUS%20PENGURUSAN%20KESELAMATAN%20TANGKAPAN%20ULAR/IMG_20230815_084252.jpg
 
https://hospital.usm.my/images/JKES/PICTURE/KURSUS%20PENGURUSAN%20KESELAMATAN%20TANGKAPAN%20ULAR/IMG_20230815_084511.jpg
 
https://hospital.usm.my/images/JKES/PICTURE/KURSUS%20PENGURUSAN%20KESELAMATAN%20TANGKAPAN%20ULAR/IMG_20230815_085354.jpg
 
https://hospital.usm.my/images/JKES/PICTURE/KURSUS%20PENGURUSAN%20KESELAMATAN%20TANGKAPAN%20ULAR/IMG_20230815_085758.jpg
 
https://hospital.usm.my/images/JKES/PICTURE/KURSUS%20PENGURUSAN%20KESELAMATAN%20TANGKAPAN%20ULAR/IMG_20230815_085922.jpg
 
https://hospital.usm.my/images/JKES/PICTURE/KURSUS%20PENGURUSAN%20KESELAMATAN%20TANGKAPAN%20ULAR/IMG_20230815_090219.jpg
 
https://hospital.usm.my/images/JKES/PICTURE/KURSUS%20PENGURUSAN%20KESELAMATAN%20TANGKAPAN%20ULAR/IMG_20230815_131909.jpg
 
https://hospital.usm.my/images/JKES/PICTURE/KURSUS%20PENGURUSAN%20KESELAMATAN%20TANGKAPAN%20ULAR/IMG_20230815_131947.jpg
 
https://hospital.usm.my/images/JKES/PICTURE/KURSUS%20PENGURUSAN%20KESELAMATAN%20TANGKAPAN%20ULAR/IMG_20230815_132511.jpg
 
https://hospital.usm.my/images/JKES/PICTURE/KURSUS%20PENGURUSAN%20KESELAMATAN%20TANGKAPAN%20ULAR/IMG_20230815_132551.jpg
 
https://hospital.usm.my/images/JKES/PICTURE/KURSUS%20PENGURUSAN%20KESELAMATAN%20TANGKAPAN%20ULAR/IMG_20230815_132622.jpg
 
https://hospital.usm.my/images/JKES/PICTURE/KURSUS%20PENGURUSAN%20KESELAMATAN%20TANGKAPAN%20ULAR/IMG_20230815_133401.jpg
 
https://hospital.usm.my/images/JKES/PICTURE/KURSUS%20PENGURUSAN%20KESELAMATAN%20TANGKAPAN%20ULAR/IMG_20230815_133417.jpg
 
https://hospital.usm.my/images/JKES/PICTURE/KURSUS%20PENGURUSAN%20KESELAMATAN%20TANGKAPAN%20ULAR/IMG_20230815_133437.jpg
 
https://hospital.usm.my/images/JKES/PICTURE/KURSUS%20PENGURUSAN%20KESELAMATAN%20TANGKAPAN%20ULAR/IMG_20230815_133504.jpg
 
https://hospital.usm.my/images/JKES/PICTURE/KURSUS%20PENGURUSAN%20KESELAMATAN%20TANGKAPAN%20ULAR/IMG_20230815_134127.jpg
 
https://hospital.usm.my/images/JKES/PICTURE/KURSUS%20PENGURUSAN%20KESELAMATAN%20TANGKAPAN%20ULAR/IMG_20230815_134238.jpg
 
https://hospital.usm.my/images/JKES/PICTURE/KURSUS%20PENGURUSAN%20KESELAMATAN%20TANGKAPAN%20ULAR/IMG_20230815_135038.jpg
 
https://hospital.usm.my/images/JKES/PICTURE/KURSUS%20PENGURUSAN%20KESELAMATAN%20TANGKAPAN%20ULAR/IMG_20230815_135106.jpg