Penubuhan Tabung

•Tabung Kebajikan Pesakit Hospital USM telah ditubuhkan melalui Jawatankuasa Tetap Kewangan ke 42 pada 9 Februari 1987

•Tujuan penubuhan tabung ini adalah untuk membantu pesakit-pesakit miskin atau tidak berkemampuan ketika mendapat rawatan di Hospital USM.