Peralatan bantuan

Jenis-jenis bantuan yang biasa diluluskan kepada pesakit dibahagikan kepada berikut :

1. Bantuan Peralatan Perubatan

i. Alat penyentak jantung

ii. Stent jantung

iiii. Implan ortopedik

 

2. Bantuan Perlatan Perubatan Sokongan

Antara bantuan peralatan sokongan yang sering dipertimbangkan untuk diluluskan adalah seperti berikut:

i. Tilam angin (ripple matress)

ii. Kerusi roda

iii. Mesin sedut (suction pump)

iv. Mesin oksigen

v. Nebulizer

vi. Alat sokongan pendengaran

vii. Chemoport

viii. Beg kolostomi

ix. Infusi pam

x. Elbow crutches

xi. Mesin glucometer

xii. Anggota palsu

xiii. Intra Occular Lens

xiv. Mesin Desferal

 

3. Bantuan lain

Antara bantuan peralatan lain termasuklah

i. Cermin mata

ii. Susu

iii. Ubat bukan standard ( yang tidak terdapat di HUSM)

iv. Tambang ulang alik mengikuti rawatan