Pengenalan

LATAR BELAKANG

Hari Keselamatan Pesakit Sedunia – mula diraikan pada setiap 17 September bermula tahun ini ( 2019) melalui resolusi oleh Majlis Kesihatan Sedunia ke72 mengenai "Tindakan global terhadap keselamatan pesakit".

Objektif Hari Keselamatan Pesakit Sedunia adalah untuk meningkatkan pemahaman global mengenai keselamatan pesakit, meningkatkan penglibatan orang ramai dalam keselamatan perawatan kesihatan, dan mempromosikan tindakan secara global untuk mencegah dan mengurangkan bahaya yang dapat dielakkan dalam perawatan kesihatan. Setiap tahun, Pertubuhan Kesihatan Sedunia akan mengetengahkan tema baharu dalam bidang keselamatan pesakit di mana tindakan diperlukan untuk mengurangkan bahaya yang dapat dihindari dalam perawatan kesihatan.

Tidak siapa yang boleh dicederakan dalam penjagaan kesihatan. Walaubagaimanapun terdapat 134 juta kejadian buruk (adverse event) berlaku setiap tahun kerana rawatan yang tidak selamat di hospital di negara berpendapatan rendah dan sederhana, yang menyumbang kepada 2.6 juta kematian setiap tahun. 15% daripada perbelanjaan hospital boleh dikaitkan dengan merawat kegagalan keselamatan pesakit di negara-negara OECD ( Organisation for Economic Co-operation and Development ) . 4 daripada 10 pesakit mendapat kecederaan dalam perkhidmatan primer dan ambulatori; 80% daripadanya adalah kecederaan / bahaya yang dapat dielakkan.

TEMA
"Keselamatan Pesakit: keutamaan kesihatan global"

SLOGAN
"Bersuara untuk keselamatan pesakit."

OBJEKTIF
Kempen ini bertujuan untuk menggerakkan pesakit, pekerja kesihatan, pembuat dasar, akademik, penyelidik, rangkaian profesional dan industri penjagaan kesihatan untuk bersuara untuk keselamatan pesakit.

AKTIVITI
1. Mengadakan roadshow di wad , klinik dan persekitaran klinikal bagi meningkatkan kesedaran staf Hospital USM mengenai Sambutan World Patient Safety Day 2019
2. Membuat edaran reben oren dan poster IPSG kepada staf Hospital USM
3. Mendapatkan tandatangan sokongan staf Hospital USM pada baner Sambutan World Patient Safety Day
4. Menyinari monumen I Love USM dengan warna oren sebagai tanda solidariti Hospital USM menyambut Hari Keselamatan Pesakit Sedunia.

MESEJ UTAMA

Bagaimana anda dapat meningkatkan keselamatan pesakit?

Sekiranya anda seorang pesakit atau penjaga pesakit
• Terlibat secara aktif dalam penjagaan kesihatan anda sendiri
• Adalah baik untuk bertanya; penjagaan kesihatan yang selamat bermula dengan komunikasi yang baik
• Pastikan anda memberikan maklumat yang tepat mengenai sejarah kesihatan anda

Sekiranya anda seorang pekerja kesihatan atau pemimpin penjagaan kesihatan
• Libatkan pesakit dalam proses penjagaan mereka
• Bekerjasama untuk keselamatan pesakit
• Pastikan pengembangan profesional yang berterusan untuk meningkatkan kemahiran dan pengetahuan anda dalam keselamatan pesakit
• Wujudkan budaya keselamatan yang terbuka dan telus dalam persekitaran penjagaan kesihatan
• Galakkan pelaporan bebas dari kesalahan dan belajar dari kesilapan

Sekiranya anda seorang pembuat dasar
• Melabur dalam keselamatan pesakit menghasilkan penjimatan kewangan
• Melabur dalam keselamatan pesakit untuk menyelamatkan nyawa dan membina kepercayaan
• Jadikan keselamatan pesakit sebagai keutamaan kesihatan nasional

Sekiranya anda seorang penyelidik, pelajar, akademik, atau institusi profesional
• Kumpulkan bukti untuk meningkatkan keselamatan pesakit, penyelidikan anda penting
• Galakkan penyelidikan keselamatan pesakit
• Masukkan keselamatan pesakit dalam kurikulum dan kursus pendidikan
Sekiranya anda berasal dari persatuan profesional, organisasi antarabangsa atau yayasan
• Menggalakkan keselamatan pesakit untuk mencapai liputan kesihatan sejagat
• Memberi peluang pembelajaran dan pengembangan untuk keselamatan pesakit

Sekiranya anda seorang penyokong kesihatan awam atau dari organisasi pesakit
• Tingkatkan penglibatan pesakit dalam rawatan mereka sendiri
• Memohon keselamatan dalam penjagaan kesihatan sebagai syarat.

 

Sumber:
undefined