Aktiviti Hari Keselamatan Pesakit Sedunia, Peringkat Hospital USM

Poster Aktiviti Hari Keselamatan Pesakit Sedunia 01 2