Pengenalan Hari Sambutan Keselamatan Pesakit Sedunia 2021

LATAR BELAKANG

Hari Keselamatan Pesakit Sedunia – telah mula diraikan pada setiap 17 September bermula tahun 2019 melalui resolusi oleh Majlis Kesihatan Sedunia mengenai "Tindakan global terhadap keselamatan pesakit".

Objektif Hari Keselamatan Pesakit Sedunia adalah untuk meningkatkan pemahaman global mengenai keselamatan pesakit, meningkatkan penglibatan orang ramai dalam keselamatan perawatan kesihatan, dan mempromosikan tindakan secara global untuk mencegah dan mengurangkan bahaya yang dapat dielakkan dalam perawatan kesihatan. Setiap tahun, Pertubuhan Kesihatan Sedunia akan mengetengahkan tema baharu dalam bidang keselamatan pesakit di mana tindakan diperlukan untuk mengurangkan bahaya yang dapat dihindari dalam perawatan kesihatan.

Memandangkan beban bahaya wanita dan bayi yang baru lahir disebabkan oleh penjagaan yang tidak selamat, Hari Keselamatan Pesakit Sedunia tahun ini didedikasikan untuk mengutamakan dan menangani keselamatan dalam penjagaan ibu dan bayi yang baru lahir, terutama sekitar saat melahirkan, dimana kebanyakan bahaya terjadi . Hal ini sangat penting dalam konteks perkhidmatan kesihatan yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Data Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) menunjukkan anggaran 810 wanita dan 6700 bayi yang baru lahir meninggal setiap hari, dan kebanyakannya berlaku semasa kelahiran bayi.

TEMA
“Penjagaan Ibu dan Bayi yang Selamat (Safe Maternal And Newborn Care)”.

SLOGAN
Bertindak sekarang untuk kelahiran anak yang selamat dan penuh hormat!
Act now for safe and respectful childbirth!

OBJEKTIF
i. Mengukuhkan pengetahuan serta tahap kesedaran kakitangan kesihatan dan orang awam tentang isu berkaitan keselamatan ibu dan bayi terutamanya semasa proses kelahiran
ii. Meningkatkan kesedaran kakitangan kesihatan dan orang awam tentang kepentingan penjagaan keselamatan pesakit dengan mengamalkan langkah keselamatan pesakit dalam penjagaan kesihatan bagi mencegah kecederaan atau kesan buruk ke atas pesakit.
iii. Mewujudkan budaya keselamatan dalam kalangan staf Hospital USM.

MESEJ UTAMA

1. Wanita dalam kehamilan dan sekitar waktu melahirkan hendaklah menghadiri semua janji temu semasa kehamilan dan selepas melahirkan untuk anda dan bayi anda. Kaum ibu hendaklah terlibat secara aktif dalam penjagaan kesihatan anda dan bayi anda. Berkomunikasi secara terbuka dengan pasukan penjagaan kesihatan anda dan jangan ragu untuk bertanya mengenai anda atau bayi anda.

2. Pasangan atau rakan-rakan, keluarga dan masyarakat hendaklah memberi sokongan kepada pasangan anda semasa mengandung dan sekitar waktu melahirkan anak. Bersuara untuk hak orang tersayang mendapat penjagaan yang selamat dan hormat semasa mengandung dan selepas melahirkan. Pasangan hendaklah mengikuti SOP keselamatan untuk COVID-19 semasa anda mengunjungi kemudahan penjagaan kesihatan.

3. Pekerja kesihatan hendaklah berusaha menjadikan kelahiran sebagai pengalaman positif bagi semua wanita dan bayi yang baru lahir dengan memberikan penjagaan yang selamat dan berkualiti. Kepercayaan hendaklah diberi melibatkan dan memperkasakan wanita dalam membuat keputusan semasa melahirkan anak. Pekerja kesihatan bertanggungjawab menerapkan langkah-langkah keselamatan semasa kehamilan, melahirkan dan semasa pasca kelahiran, seperti keselamatan ubat, keselamatan pembedahan, keselamatan darah, keselamatan radiasi, keselamatan alat perubatan, sanitasi, dan pencegahan jangkitan.

4. Pemimpin dalam organisasi penjagaan kesihatan bertanggungjawab memastikan keselamatan, kesejahteraan, dan keupayaan pekerja kesihatan sebagai keutamaan dalam penjagaan kesihatan. Pihak pengurusan hendaklah membentuk budaya keselamatan di mana pekerja kesihatan tidak takut untuk membicarakan masalah keselamatan sebagai asas peningkatan kualiti perkhidmatan. Mempromosikan persekitaran untuk melahirkan yang melibatkan wanita/ibu mengandung dalam mencapai keputusan bersama, menjaga maruah, privasi dan kerahsiaan mereka, dan mencegah penganiayaan serta menyediakan sumber dan infrastruktur yang mencukupi untuk kelahiran yang selamat , pencegahan dan kawalan jangkitan.

5. Pembuat dasar dan pengurus program kesihatan hendaklah peruntukkan sumber yang mencukupi untuk akses yang adil ke perkhidmatan kesihatan ibu dan bayi yang selamat dan berkualiti. Membangun tenaga kerja kesihatan yang kompeten dan mencukupi, disokong oleh persekitaran kerja yang selamat dan menyediakan panduan terkini mengenai kelahiran anak yang selamat dan penuh hormat.

RUMUSAN

Keselamatan pesakit adalah agenda utama dalam teras strategik Hospital USM. Amalan 6 Matlamat Keselamatan Pesakit Antarabangsa dilaksanakan bagi mencegah berlakunya insiden yang menggugat keselamatan pesakit. Aktiviti latihan untuk meningkatkan kompetensi kakitangan Hospital USM diadakan secara berkala untuk meningkatkan keselamatan dalam amalan perawatan. Pemantauan insiden keselamatan pesakit di semua peringkat penyampaian perkhidmatan kesihatan dilaksanakan melalui implementasi sistem pelaporan insiden secara atas talian (e-Incident Reporting system). Pelaporan insiden ini disusuli dengan pelaksanaan tindakan atau strategi pengurangan risiko (Risk reduction strategies) yang melibatkan pelbagai disiplin. Sistem pelaporan ini bertujuan untuk mengenalpasti punca akar dan penambahbaikan yang boleh dilakukan.Pemerkasaaan penglibatan semua kakitangan kesihatan, pesakit dan keluarga pesakit sangat penting dalam usaha meningkatkan keselamatan pesakit dan menjayakan inisiatif ini. Selari dengan polisi penjagaan kesihatan Hospital USM yang memastikan penjagaan kesihatan yang selamat, berkesan, tepat pada masanya, berpusatkan pesakit, efisyen dan adil untuk semua.