Hubungi kami

Sekiranya anda ingin mengikuti program-program anjuran kami untuk meningkatkan kesedaran keselamatan pesakit, bolehlah menghubungi kami di talian 097673000 (Dr Jue) atau email patientsafety@usm.my