OBJEKTIF UMUM

  1. Memastikan semua pesakit selamat semasa berada dalam penjagaan dan rawatan di Hospital USM.
  2. Mengelakkan kejadian yang tidak diingini (medical error) berlaku.
  3. Meningkatkan kompetensi kakitangan Hospital USM dari pelbagai disiplin dalam penjagaan keselamatan pesakit.