Hasil Akhir

  1. Kakitangan Hospital USM memahami dan membudayakan konsep keselamatan pesakit.
  2. Meningkatkan kompetensi kakitangan untuk mengenalpasti masalah dan membuat penyelesaian punca akar. Kakitangan membuat pelaporan secara sukarela apabila berlaku Adverse Event. Membudayakan ‘No Blame Culture’.
  3. Langkah pencegahan di amalkan , mengurangkan risiko berlakunya adverse event.
  4. Pengawasan dan analisa insiden yang lebih sistematik
  5. Aktiviti penambahbaikan yang berterusan.