6. MENGURANGKAN RISIKO BAHAYA TERHADAP PESAKIT AKIBAT DARIPADA JATUH

f2e84678 5562 46da a443 f3f0bfa3eed0

  1. Semua pesakit yang dimasukkan ke Hospital USM hendaklah disaring menggunakan Morse Fall Scale bagi mengenalpasti faktor-faktor pesakit dan rawatan yang boleh menyumbangkan kepada insiden pesakit jatuh.
  2. Staf kesihatan hendaklah berupaya mengenalpasti faktor-faktor persekitaran yang menyumbangkan kepada insiden pesakit jatuh dan mengambil langkah-langkah intervensi awal untuk mencegah kejadian pesakit jatuh seperti memakaikan pesakit band tangan merah untuk kes berisiko tinggi, membuat pemantauan yang kerap dan prihatin dengan pergerakan pesakit.
  3. Semua staf hendaklah mengamalkan Catch a Falling Star Program bagi pesakit yang berisiko tinggi untuk jatuh.
  4. Staf kesihatan hendaklah mengambil langkah-langkah yang sewajarnya jika berlaku insiden pesakit jatuh, seperti segera membuat pemeriksaan ke atas pesakit, membuat rujukan kepada pegawai perubatan dan membuat laporan insiden.