Skip to main content

Hospital USM  |  Kampus Kesihatan

PETUNJUK KUALITI MAKMAL PATOLOGI ORAL

BIL

PROSES

PETUNJUK KUALITI

1

Pre-examination

Bilangan sampel yang ditolak kurang daripada 10%

2

Examination

Pencapaian skor bagi ujian EQA (RCPQAP - Technical module)  tidak kurang daripada 2.5

3

Post- examination

80% daripada keseluruhan keputusan ujian histopatologi dikeluarkan dalam tempoh yang ditetapkan seperti berikut:

a.   Kes rutin (biasa) dalam tempoh 10 hari bekerja

b.   Kes rutin (rumit) dalam tempoh 20 hari bekerja

c.   Kes segera (biasa) dalam tempoh 5 hari bekerja

d.   Kes segera (rumit) dalam tempoh 15 hari bekerja

Nota:

  • Kes rumit merupakan kes surgikal atau yang melibatkan prosedur tambahan seperti hirisan bersiri, dekalsifikasi, pewarnaan khusus, pewarnaan imunohistokimia, memerlukan second opinion dan kes rujukan dari luar Hospital
  • Pewarnaan khusus dan imunohistokimia dilakukan di Makmal Patologi Hospital USM.