Utama

Jabatan Farmasi HUSM secara amnya terlibat dalam menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan berikut :

  • Perolehan ubat-ubatan
  • Penyediaan sediaan farmaseutikal
  • Pembekalan ubat untuk pesakit luar
  • Kaunseling ubat-ubatan
  • Pembekalan ubat untuk pesakit dalam
  • Pemonitoran drug terapeutik
  • Penyediaan sediaan aseptik (Nutrisi Parenteral Total, intravena admikstur, sitotoksik)
  • Penyediaan sediaan radiofarmaseutikal
  • Penyebaran maklumat drug, aktiviti klinikal dan aktiviti kajian drug
  • Perolehan alatan pakai habis

Maklumat lanjut tentang Jabatan Farmasi:

Carta Organisasi

Direktori Staf

Hubungi Kami

Sebarang pertanyaan mengenai ubatan?

Hubungi kami:

Unit Farmasi Pesakit Luar

09 767 3393/3395/3396

Unit Farmasi Klinikal dan Maklumat Drug

09 767 3384/3386