Jawatankuasa Farmasi dan Terapeutik

Jawatankuasa Farmasi dan Terapeutik

Tujuan Penubuhan bertujuan untuk :

1. Penggubalan Dasar
- Menggubal dasar mengenai penilaian, pemilihan, dan kegunaan terapeutik
ubat-ubat dan alat-alat yang berkaitan dengannya.

2. Pendidikan
- Mengesyor atau membantu menyusun program-program pendidikan untuk
memenuhi keperluan staf profesional bagi melengkapkan mereka dengan
pengetahuan terkini tentang ubat serta penggunaannya.


Keanggotaan Ahli Jawatankuasa terdiri daripada;

1. Pengarah, Hospital USM                                                - Pengerusi
2. Timb. Pengarah (Klinikal), Hospital USM                   - Timb. Pengerusi
3. Timb. Pengarah (Operasi), Hospital USM                  - Ahli
4. Ketua Pegawai Farmasi, Hospital USM                     - Ahli
5. 10 orang Pakar Perubatan @ Pegawai Perubatan
    dari pelbagai bidang kepakaran                                    - Ahli
6. Ketua Unit Kejururawatan , Hospital USM                - Ahli
7. 1 orang Pegawai Farmasi Kanan, Hospital USM      - Ahli
8. Timb. Pendaftar, Hospital USM                                   - Ex-Officio
9. Pegawai Farmasi Kanan yang dilantik oleh
    Pengarah Hospital USM                                                - Setiausaha

 

Hubungi Kami

Sebarang pertanyaan mengenai ubatan?

Hubungi kami:

Unit Farmasi Pesakit Luar

09 767 3393/3395/3396

Unit Farmasi Klinikal dan Maklumat Drug

09 767 3384/3386